Cách tính phí vận chuyển

Cách tính phí vẫn chuyển Áp dụng tại Kiza.vn

1. Phí vận chuyển THƯỜNG với khách hàng ở tỉnh

- Phí vận chuyển là 25.000đ áp dụng đối với tất cả các đơn hàng.

- Thời gian vận chuyển Thường

Khu vực Thời gian
Các tỉnh miền Bắc 2-4 ngày
Các tỉnh miền Trung 3-5 ngày
Các tỉnh miền Nam 5-7 ngày

 

2. Phí vận chuyển NHANH với khách hàng ở các tỉnh

- Phí vận chuyển là 50.000đ áp dụng đối với tất cả các đơn hàng.

- Thời gian vận chuyển Nhanh

Khu vực Thời gian
Các tỉnh miền Bắc 2 ngày
Các tỉnh miền Trung 2-3 ngày
Các tỉnh miền Nam 2-3 ngày