Cách tính phí vận chuyển

Cách tính phí vẫn chuyển Áp dụng tại Kiza.vn

1. Miễn phí vận chuyển với khách hàng tại nội thành Hà Nội

KIZA miễn phí vận chuyển với tất cả các đơn hàng tại nội thành Hà Nội

Các quận được áp dụng miễn phí vận chuyển :

2. Phí vận chuyển THƯỜNG với khách hàng ở tỉnh, thành khác

- Phí vận chuyển là 25.000đ áp dụng đối với tất cả các đơn hàng các tỉnh khác Hà Nội, hoặc khu vực ngoại thành Hà Nội.

- Thời gian vận chuyển Thường

Khu vực Thời gian
Các tỉnh miền Bắc 2-4 ngày
Các tỉnh miền Trung 3-5 ngày
Các tỉnh miền Nam 5-7 ngày

 

3. Phí vận chuyển NHANH với khách hàng ở tỉnh, thành khác

- Phí vận chuyển là 50.000đ áp dụng đối với tất cả các đơn hàng các tỉnh khác Hà Nội, hoặc khu vực ngoại thành Hà Nội.

- Thời gian vận chuyển Nhanh

Khu vực Thời gian
Các tỉnh miền Bắc 2 ngày
Các tỉnh miền Trung 2-3 ngày
Các tỉnh miền Nam 2-3 ngày